20 Nisan 2019 Cumartesi

Amaç

1966 defa okundu
       Süleyman Demirel Üniversitesinin Fakülte veya Yüksek Okullarından birinde okumaya hak kazanan öğrencilerin, ilgi alanları doğrultusunda sanat-kültür eğitimi almalarını sağlayan bir birim olarak düşünülmüştür. İyi bir sanat eğitimini akademik disiplinler içinde, estetik kaliteye bağlı kalarak aktarmayı hedefler. İster plastik sanatlar, ister drama ve müzik gibi alanlarda bireyin sanatsal ifade etme yetisini geliştirmeyi ilke edinir.Akademik bölümlerin çalışmalarını destekleyici dersler sunar ve başarıyı güçlendirir.
       Bölüm dersleri kendi başına bir unvan sunmaz. Dersler başlangıç orta ve ileri düzeyde, öğrencilerin ifadesel yeteneklerini geliştirecek uygulamalı çalışmaları da kapsar. Dersler kredili ve harf niteliğinde notludur, diplomada geçti kaldı biçiminde yer alır.Dersler 3 ve 2 kredili, olarak belirlenir.
       Güzel sanatlar ve müzik bölümü dersleri, öğrenci danışmanlarının yönlendirmesi ve öğrencinin ilgi alanı doğrultusunda seçilebilir.Önceki yaşamından getirdiği bilgi ve becerilerini, üniversite yaşamı süresince de geliştirmek isteyen öğrenciler için özel alanlarda da hizmet verilebilmelidir.
       Bu birim üniversitemiz için düşünüldüğünde; hedef olarak belirlenecek zaman diliminde, programlarının belirlenmesi, yeterli altyapısı(bina ve malzeme) ve eğitimci kadrosunun sağlanması koşulu ile hizmete sunulmalıdır.. 2005-2006 eğitim – öğretim yılı başlangıç olarak alınırsa,10 yıl sonra gelinmesi istenilen nokta hedeflenmeli, çalışmalar bu doğrultuda sürdürülmelidir.